Android Archive

របៀបតំឡើង⁣ Appium សំរាប់តេស្ត⁣ system ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា ដោយមើលឃើញថាការតេស្តនៅលើ system វាមានផលលំបាកច្រើនដូចជា៖ ត្រូវការប្រើមនុស្សច្រើន ចំនាយពេលវេលាយូរ និង ចំនាយថវិការច្រើន។ ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំលើកយកនូវឧបករណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Appium ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនូវបញ្ហាខាងលើ។ មុននឹងចូលទៅដល់ការតំឡើង និង ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខាងលើយើងសូមនែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអោយស្គាល់⁣ Appium ជាមុនសិន។

របៀបតម្លើង​ និង ប្រើប្រាស់​ Android Httpclient

ជាទូទៅនៅក្នុង Android បើយើងចង់ប្រើប្រាស់ទិន្ននយ័នៅក្នុង​ Database យើងពុំសូវធ្វើការភ្ជាប់ពីកូដដោយផ្ទាល់រវាង Android Application ទៅកាន់​ Database ណាស់ពីព្រោះវាធ្វើអោយគ្នានសុវត្តិភាព ហើយ Client Application ធ្វើការច្រើនថែមទៀតផង។ ដូច្នេះហើយទើបគេប្រើ Libraries

របៀបដោះស្រាយ Localising ios និង Android ដោយប្រើ Google Sheets script

សួស្ដី អ្នកទាំងអស់គ្នា យើងខ្ញំុចង់ចែករំលែកអំពី របៀបដោះស្រាយ Localizing រវាង ios និង Android ដោយប្រើ Google Sheets script ។  ជាទូទៅ ការបង្កើត

របៀបបង្កើត ListView នៅក្នុង Android

Android Listview គឺជាការបង្ហាញធាតុជាច្រើនរៀបតាមលំដាប់ពីលើចុះក្រោម (Vertical Scroll)។ ការតំរៀបធាតុដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយះការប្រើប្រាស់ Adapter ដែលទាញយក Content តាមប្រភពណាមួយដូចជា array នៃ database ​ជាដើម។ របៀបបង្កើតListView ១. បង្កើត

របៀបបើកUSB Debug Modeនៅលើទូរស័ព្ទAndroid

Debug mode គឺជា mode ដែលអាចអោយយើងដំណើរការធ្វើរការទំនាក់ទំនងរវាង ទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូរទ័រដោយផ្ទាល់តាមរយះ ការConnect ជាមួយខ្សែរUSB។​ Debug mode​​ អាចអោយយើងRun Code ដើម្បីតំឡើងនៅលើទូរស័ព្ទ​ មកពីកុំព្យូទ័រ ឬក៏អាចធ្វើរការចំលងឯកសារផ្សេងៗអោយគ្នាទៅវិញទៅមកបាន។​ ពេលយើងធ្វើរការ Enable

របៀបតំឡើងRepro SDK ទៅក្នុងAnroid App

Repro SDK : គឺជា plateform សំរាប់ Mobile Apps ដែលមានលក្ខណះពិសេស និង ងាយស្រួលក្នុងការយកទិន្នន័យ (Data) ដូចជា ការតំឡើងកម្មវិធី អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ Notification

របៀបបោះឆ្លងតំលៃរវាង android webview និង​ javascript

បើសិនអ្នកចង់បង្កើត application ដែលបង្ហាញ web content ខាងក្នុង app នោះអ្នកអាចនឹងត្រូវការបោះតំលៃទៅវិញទៅមករវាង Android និងweb application ។  ថ្ងៃន់េះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីបញ្ជូនតំលៃពី Android webview  ទៅ

Fabric Beta ចែករំលែកកម្មវិធីសម្រាប់តេស្តជាមួយ iOS, Android and Unity Apps

Fabric Beta គីជាសេវាកម្ម Free មួយរបស់ក្រុម Twitter Inc.។ សេវាកម្មនេះមានសារ:សំខាន់សម្រាប់ Developer ដែលចង់ចែកចាយកម្មវិធីទៅកាន់អ្នកតេស្តក្នុងដំណាក់កាលដែលកម្មវីធី (application) មិនទាន់ដាក់អោយគេប្រើប្រាស់ជាសាធារណ:ដូចជា alpha and beta version នៃកម្មវិធីជាដើម។

របៀបតំឡើង Android Device នៅលើ Genymotion

Genymotion គឺជា emolator ដែលអាចធ្វើរការប្រើប្រាស់ដូចទូរស័ព្ទពិតដែរ និងសម្រាប់ Developer យកទៅធ្វើរការសាកល្បងតែស្តកូដផងដែរ ។ ​​​​​ ដើម្បីអាចទាញយកកម្មវិធីមកប្រើប្រាស់បាន សូមធ្វើរចុះឈ្មោះជាមុនសិនតាមរយះ https://www.genymotion.com/account/login/​ ។ បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយ អាចចូលទៅធ្វើការដោនឡូដបានតាម https://www.genymotion.com/download/ ។​ ចំពោះDownload វាមានបីជំរើសសំរាប់

ការបង្កើត Image Slide View ក្នុង Android platform

ដើម្បីអាចបង្កើត image slide view បានយើងត្រូវប្រើ component 2 គឺ Android viewpager library និង Picasso image library ។