iOS Archive

របៀបធ្វើ rounded avatars នៅក្នុង iOS Application

Rounded avatars ហាក់ដូចជាម៉ូតពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ សូម្បីតែក្រុមហ៊ុន Apple បានអនុម័តរូបភាពរាងមូលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងឆ្ងល់ពីរបៀបដើម្បីសម្រេចបាននេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកនៅទីនេះគឺជាចម្លើយ។ ទាំងអស់យើងត្រូវធ្វើគឺកែតម្រូវ CALayer សម្រាប់ uiimageview តំណាងរូបតំនាងដែលនេះ: [crayon-5d63276eae593288991986/] តម្លៃសម្រាប់កាំជ្រុងនេះគឺពិតជាពាក់កណ្តាលទទឹងរបស់រូបភាពនេះ។ យើងនឹងសន្មតថាយើងមានរូបភាពការ៉េទំហំ 300 × 300

iOS file system

សេចក្តីផ្តើម ការគ្រប់គ្រងឯកសារមិនអាចត្រូវបានពន្យល់ភ្នែកជាមួយនឹងកម្មវិធីហេតុដូចនេះហើយវិធីសាស្រ្តគន្លឹះដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដោះស្រាយឯកសារត្រូវបានពន្យល់ដូចខាងក្រោម។ សូមចំណាំថាកម្មវិធីបាច់តែបានសិទ្ធិអានហើយយើង wont អាចកែប្រែឯកសារនេះ។ យ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចកែប្រែថតឯកសារនៃកម្មវិធីរបស់អ្នក។  វិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់ File Handling បញ្ជីនៃវិធីសាស្រ្តដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការ access និង manipulating file ត្រូវបង្ហាញនៅខាងក្រោម។ Check

ដាក់ផ្ទៃខាងក្រោយជារូបភាពនៅក្នុង កម្មវិធី iOS

colorWithPaternImage​ គឺសំរាប់ប្រើនៅពេលយើងដាក់រូបតូច 5px repeat នៅផ្ទៃខាងក្រោយ។ Method នេះមិនអនុញ្ញាតពេលយើងប្រើប្រាស់រូបភាពធំៗទេ។ ប្រសិនបើចង់ប្រើរូបភាពធំ យើងគួរតែប្រើ UIImageView។ [crayon-5d63276eb21ff626473062-i/] ប្រសិនបើប្រើប្រាស់ UIImageView [crayon-5d63276eb2208383285920/]  ដាក់ផ្ទៃខាងក្រោយជារូបភាពទៅក្នុង UIKit

វិធីសាស្ត្របញ្ជូល⁣⁣ វីដេអូ Player ទៅក្នុង iOS App

ជំហៀនទីមួយ⁣ លោកអ្នកត្រូវបញ្ជូល MedieaPlayer.framwork⁣ ទៅក្នុង project របស់លោកអ្នកជាមុនសិន។ នៅក្នុង project, ជ្រើសរើស main project file បន្ទាប់មកទៀត “Build Phases” tab.

NSDictionary – Objective-C Class Reference

បង្កើត NSDictionary ក្នុងការបង្កើត NSDictionary គឺមានច្រើនរបៀបណាស់ ប៉ុន្តែយើងនឹងលើកយកវិធីដ៏សាមញ្ញមួយមកបង្ហាញ។ ដំបូងយើងរៀនបង្កើត NSDictionary មួយដែលចេញមកពី NSDictionary មួយផ្សេងទៀត។ [crayon-5d63276eb28d0301513828/] នេះជាវិធីងាយស្រួលមួយដើម្បីបង្កើត dictionary មួយ ដោយគ្រាន់តែប្រាប់

NSString – Objective-C Class Reference

ការបង្កើត⁣ String [crayon-5d63276eb2be9694780105/] ការបង្កើត String ជាមួយតម្លៃអថេរ [crayon-5d63276eb2bf1062585974/] %d and %@ គីជាតំណាងសម្រាប់ចាប់តម្លៃពីអថេរ ដោយអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទទិន្នន័យនៃអថេរ។ %@ – តំណាងអោយ Objective-C Object។ %d

Objective-C: Validate e-mail address

នេះជាគន្លឹះ Quick iOS Development ដែលប្រើសំរាប់ validate email address. វិធីសាស្រ្តដែលខ្ញុំកំពុងប្រើនេះគឺ NSRegularExpression ។ បានយកដោយផ្ទាល់ពីគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Apple: ដូច្នេះទីនេះវាគឺ: [crayon-5d63276eb2f2b215398877/]  

លុបជួរដេក (Row) ពី UITableView

សរសេរកូដដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទៅ Edit mode សំរាប់លុបជួរដេក យើងត្រូវប្រកាស method ឈ្មោះ tableView:commitEditingStyle:forRowAtIndexPath ដើម្បីអាចអូសលើជួរដេកហើយបង្ហាញ “Delete”។ [crayon-5d63276eb3209155741596/] ថ្វីបើយើងមិនទាន់សរសេរកូដអោយវាធ្វើអ្វីក៏ដោយ តែវានឹងបង្ហាញ “Delete” ពេលដែលយើងអូសលើជួរដេកនោះ។ លុបទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងតារាង

របៀបបកប្រែកម្មវិធី ⁣iOS របស់លោកអ្នក ច្រើនភាសា

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកម្មវិធី របស់លោកអ្នក កាន់តែមានភាពងាយស្រួល សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ នូវភាសាផ្ទាល់ខ្លួនដែលគេ បានកំនត់នៅក្នុង Phone Setting នោះថ្ងៃនេះ blog យើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូន ពីវិធីសាស្រ្តខ្លីអំពីការបកប្រែកម្មវិធី របស់លោកអ្នកច្រើនភាសា។ ដើម្បីចាប់ផ្តើមយើងត្រូវបង្កើត file ថ្មីមួយ

គន្លឹះដើម្បីបន្ថែម⁣ object ទៅក្នុង⁣ UIScrollView ដោយប្រើកូដ

ពីមុនយើងធ្លាប់តែ⁣ប្រើ Interface Builder របស់ xCode សម្រាប់ធ្វើ interface⁣ អោយកម្មវិធី iOS តែពេលនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងពីគន្លឹះក្នុងការធ្វើ interface ដោយប្រើកូដវិញ។ ដំបូងយើងត្រូវមាន UIView និង⁣ UIScrollView