Author Archive

របៀបដំឡើង Plugin ក្នុង WordPress

Plugin គឺជាឧបករណ៍ដែលបានផ្តល់មុខងារបន្ថែមទៅកម្មវិធីរបស់អ្នក។ ដើម្បីដំឡើង Plugin មួយ ជាទូទៅអ្នកត្រូវដាក់ឯកសារ Plugin នោះទៅក្នុង ‘wp-content/plugins’។ នៅពេលអ្នកដំឡើង Plugin រួចហើយ អ្នកអាច បើកអោយវាដំណើរការ ឬក៏ផ្អាកដំណើរការរបស់វាបានតាមរយៈ Plugin

របៀបផ្ទុកទិន្នន័យជាមួយ NSUserDefaults

NSUserDefaults គឹជាកន្លែងសំរាប់ផ្ទុកទិន្នន័យធម្មតានៅក្នុងកម្មវិធី។ វាមិនមានការកំនត់ទំហំសំរាប់ផ្ទុកទេ តែវាអាស្រ័យទៅលើទំហំរបស់ឧបករណ៍។ អ្នកគួរតែកុំផ្ទុកទិន្នន័យដែលមានទំហំធំនៅទីនេះ។ ប្រសិនជាទិន្នន័យមានទំហំធំ ការទាញទិន្នន័យក៏ត្រូវការពេលយូរដែរ។ Property Lists Property Lists របស់ NSUserDefaults អាចដំណើរការតែជាមួយប្រភេទអថេរមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖ NSArray NSData

របៀបដាក់ Splash Screen នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ iOS

តើអ្វីជា Splash Screen? យើងតែងតែ Splash Screen នៅក្នុង iOS app និង កម្មវិធីរបស់កុំព្យូទ័រ។ វាគឺជាផ្ទាំងដំបូងពេលដែលយើងបើកកម្មវិធី។ ជាទូទៅ Splash Screen គឺជារូបភាពដែលបង្ហាញពេញអេក្រង់

ដាក់ផ្ទៃខាងក្រោយជារូបភាពនៅក្នុង កម្មវិធី iOS

colorWithPaternImage​ គឺសំរាប់ប្រើនៅពេលយើងដាក់រូបតូច 5px repeat នៅផ្ទៃខាងក្រោយ។ Method នេះមិនអនុញ្ញាតពេលយើងប្រើប្រាស់រូបភាពធំៗទេ។ ប្រសិនបើចង់ប្រើរូបភាពធំ យើងគួរតែប្រើ UIImageView។ [crayon-5dad8127a4f51808085674-i/] ប្រសិនបើប្រើប្រាស់ UIImageView [crayon-5dad8127a4f59632845132/]  ដាក់ផ្ទៃខាងក្រោយជារូបភាពទៅក្នុង UIKit

NSDictionary – Objective-C Class Reference

បង្កើត NSDictionary ក្នុងការបង្កើត NSDictionary គឺមានច្រើនរបៀបណាស់ ប៉ុន្តែយើងនឹងលើកយកវិធីដ៏សាមញ្ញមួយមកបង្ហាញ។ ដំបូងយើងរៀនបង្កើត NSDictionary មួយដែលចេញមកពី NSDictionary មួយផ្សេងទៀត។ [crayon-5dad8127a52b1595634862/] នេះជាវិធីងាយស្រួលមួយដើម្បីបង្កើត dictionary មួយ ដោយគ្រាន់តែប្រាប់

លុបជួរដេក (Row) ពី UITableView

សរសេរកូដដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទៅ Edit mode សំរាប់លុបជួរដេក យើងត្រូវប្រកាស method ឈ្មោះ tableView:commitEditingStyle:forRowAtIndexPath ដើម្បីអាចអូសលើជួរដេកហើយបង្ហាញ “Delete”។ [crayon-5dad8127a55f9202359926/] ថ្វីបើយើងមិនទាន់សរសេរកូដអោយវាធ្វើអ្វីក៏ដោយ តែវានឹងបង្ហាញ “Delete” ពេលដែលយើងអូសលើជួរដេកនោះ។ លុបទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងតារាង

របៀបកែប្រែ Navigation Bar និង Back Button នៅក្នុង iOS

នៅពេលនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖ - វិធីកែប្រែ View ជាមួយនឹងផ្ទៃក្រោយជារូបភាព យើងចង់កែប្រែផ្ទៃខាងក្រោយរបស់ View ដោយដាក់រូបភាពរបស់យើង។ ដើម្បីដាក់ផ្ទៃខាងក្រោយជារូបភាព​ យើងត្រូវបើក RecipeViewController.m រួចសរសេរកូដក្នុង viewDidLoad ដូចខាងក្រោម៖ [crayon-5dad8127a5a1a496564304-i/]

របៀបតំរៀប NSArray ជាមួយ custom objects

រាល់កម្មវិធីសុទ្ធតែដំណើរការជាមួយទិន្នន័យផ្សេងៗ។ ហើយទិន្នន័យទាំងនោះតែងតែមានបង្កើតឡើងក្នុងទំរង់ Custom classes។ ឧទាហរណ៍ កម្មវិធីសំរាប់តន្រ្តីអាចនឹងមាន Song class, កម្មវិធី Chat នឹងមាន Friend class។ល។ ពេលខ្លះអ្នកចង់បង្ហាញទិន្នន័យតាមលំដាប់លំដោយ។ ដូច្នេះយើងក្រឡេកទៅលើវិធីខុសៗគ្នាក្នុងការតំរៀប។ នេះគឺជា

តើយើងអាចទាញយកលេខទូរស័ព្ទនៅលើ iOS បានទេ?

មានអ្នកសរសេរកម្មវិធីមួយចំនួនព្យាយាមទាញយកលេខទូរស័ព្ទរបស់ស៊ីមកាត ដោយសរសេរកូដតាមរបៀបផ្សេងៗ។ តើយើងពិតជាអាចទាញយកលេខទូរស័ព្ទរបស់ស៊ីមកាតបានទេ? iOS SDK មិនបានអនុញ្ញាតអោយយើងទាញយកទិន្នន័យនោះទេ។ ពោលគឺយើងមិនអាចមានសិទ្ធិដើម្បីទាយយកលេខរបស់ស៊ីមកាតឡើយ។ ប៉ុន្តែយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទាញយកលេខទូរស័ព្ទមួយដែលបានកត់ត្រាទុកនៅពេលដែលយើង Activate iPhone របស់យើង។ បានន័យថាលេខរបស់ស៊ីមកាតដែលបានប្រើនៅពេល Activate ត្រូវបានកត់ត្រាទុក។ ប្រសិនបើយើងផ្លាស់ប្តូរស៊ីមថ្មី នោះលេខរបស់ស៊ីមថ្មីនោះមិនបានកត់ត្រានោះទេ។

របៀបពិនិត្យមើលជំនាន់របស់ iOS នៅពេល​ Runtime

នេះជាការបង្ហាញពីការមើលជំនាន់របស់​ ឧបករណ៍ដែលដំណើការដោយប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ iOS នៅពេល Runtime។ ខាងក្រោមនេះជាកូដដើម្បីទាញយកពត៌មានរបស់ឧបករណ៏៖ [crayon-5dad8127a63d4749563425/] ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបាន