របៀបបង្វិលរូបភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេល Upload ពី Mobile Camera​ ដោយ​ Java

Support Us

ជាទូទៅ  រូបភាពចេញពី Digital Camera ដែលផលិតចាប់ពីឆ្នាំ2010 ឡើងទៅ គឺភាគច្រើនមានផ្ទុកនូវ Exif Metadata ដែលវាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាផ្នែកមួយនៃពត៍មានដែលអាចប្រើប្រាស់ជាលក្ខណ:​ ស្តង់ដារបាន​ ។ នៅក្នុង​ Metadata ក៏មានពត៍មានដូចជា Orientation និងការបំលែងពណ៍​ផងដែរ ។ ដូច្នេះ អត្ថបទនេះនឹងលើកឡើងពីការសរសេរ​ Code ដើម្បីចាប់យកនូវរូបភាពដែលមិនទាន់បានបង្វិល​ រួចហើយផ្ទៀងផ្ទាត់​ Orientation របស់រូបភាព​ បន្ទាប់មករក្សាទុករូបភាពនេះជា JPEG ។​​

 

នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះ​គឺលើកយកពីការបង្កើត Project នៅក្នុង Maven ដើម្បីសរសេរ​ Java Code សម្រាប់បង្វិលរូបភាព​ ។ ដូចនេះ​ ត្រូវ config Dependency នៅក្នុង POM file ដូចខាងក្រោម៖

 

នេះគឺជា Java Code សម្រាប់បង្វិលរូបភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

 

សម្រាប់សំនួរ ឬក៏មតិយោបល់ចំពោះអត្ថបទនេះអាចលើកឡើងបាននៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.