របៀបតម្លើង​ និង ប្រើប្រាស់​ Android Httpclient

Support Us

ជាទូទៅនៅក្នុង Android បើយើងចង់ប្រើប្រាស់ទិន្ននយ័នៅក្នុង​ Database យើងពុំសូវធ្វើការភ្ជាប់ពីកូដដោយផ្ទាល់រវាង Android Application ទៅកាន់​ Database ណាស់ពីព្រោះវាធ្វើអោយគ្នានសុវត្តិភាព ហើយ Client Application ធ្វើការច្រើនថែមទៀតផង។ ដូច្នេះហើយទើបគេប្រើ Libraries មួយចំនួនដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ Api ក្នុងការយកទិន្ន័យពី Database មកប្រើប្រាស់ដោយប្រយោល។ ហើយក្នុងចំណោមនោះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយក​ Library មួយដែលមានឈ្មោះថា Httpclient ដែលជា Library មួយរបស់ Android ដែលយើងអាចតម្លើងវាបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត។

 

១. របៀបតម្លើង

ធ្វើការចូលទៅកាន់ build.gradle រួចដាក់កូដខាងក្រោមចូលទៅក្នុង dependencies

បន្ទាប់មកធ្វើការ sync project របស់យើងដើម្បីដោនឡូតយក Library ខាងលើ

 

២. បង្កើត class activity មួយដើម្បីសាកល្បងប្រើប្រាស់ Library ខាងលើ

ចំពោះ post method ដែលមាន param មួយចំនូនយើងធ្វើដូចខាងក្រោម

យើងគ្រាន់តែប្តូរ method ពី get មក post វិញ ហើយបោះ requestParams របស់យើងទៅជាមួយជាការស្រេច។ ចំពោះការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ទៀតអ្នកអាចចូលមើលបន្ថែមលើឯកសារខាងក្រោម

http://loopj.com/android-async-http/

ចំណាំ៖ កុំភ្លេចបើ​ក internet permission នៅក្នុង Manifest file

 

សូមអរគុណ! បើមានជាចម្ងល់ ឬ ក៏មតិយោបល់បន្ថែមអាចសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោម។

Leave a Reply

Your email address will not be published.