ការប្រើនូវ Automation Tool ចែកចាយអត្ថបទណាមួយលើប្រពន្ធ័ Social Media

Support Us

ជាដំបូងយើងត្រូវបង្កើតគណនីមួយជាមួយ​ Onlywire ជា​កម្មវិធីមួយសំរាប់ចែកចាយអត្ថបទណាមួយលើប្រពន្ធ័ Social Media។

1

បន្ទាប់ពីបង្កើតគណនីរបស់លោកអ្នករួចរាល់អ្នកនឹង ចូលទៅដល់​ dashboard របស់កម្មវិធីមួយនេះ រួចអនុវត្តជំហានខាងក្រោម៖

១​. ជ្រើសរើសប្រភេទ Social Media ណាដែលអ្នកចង់ចែករំលែកទៅកាន់

ចូលទៅកាន់ Networks រួចហើយជ្រើសរើស Social Media ណាដែលអ្នកចង់ចែករំលែកទៅកាន់។ បន្ទាប់មកទៀតចុចទៅលើ Social Media ដែលអ្នកបានជ្រើសរើសរួចដើម្បី Activate។

២​. បង្កើតនូវអត្តបទដែលយើងចង់ចែកចាយ

ចូលទៅកាន់ Posts រួចចុចនៅលើពាក្យខាងក្រោម

2

ក្នុងការបង្កើតនូវអត្តបទយើងគ្រាន់តែបំពេញនូវពត័មានដូចខាងក្រោម

4

បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលបន្ថែមទៀតនូវត្រង់នេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published.